ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ – ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΑ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Τίτλος του Έργου

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ_ Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο Μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου και Λασιθίου

Εθνικό/Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή Κοινοτική Πρωτοβουλία

ΕΣΠΑ Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

Φορέας χρηματοδότησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ

Απόφαση Έγκρισης

2.8868/οικ.6.2100 5/4/2012

Προϋπολογισμός Έργου

5.870.000€

Προϋπολογισμός Μ.Κ.Ο./Γ.Ο.

Το Δίκτυο συμμετέχει απολογιστικά και ισότιμα μαζί με τους άλλους 6 φορείς στη διαχείριση του έργου συνολικής αμοιβής 125.000€.

Ομάδα/-ες Στόχου

Άνεργοι και Μακροχρόνια Άνεργοι

Ημερομηνία έναρξης - λήξης

05/04/2012-04/04/2013 (12 μήνες)

Σύντομη Περιγραφή του έργου (έως 5 γραμμές)

Η πράξη αφορά στη «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης κοινωφελούς χαρακτήρα έως 5 μήνες διάρκειας, σε τοπικό επίπεδο στη ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, στην Περιφερειακή ενότητα ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ».

Σύντομη Περιγραφή του ρόλου της Μ.Κ.Ο./Γ.Ο. (έως 5 γραμμές)

Το Δίκτυο Παρέμβασης Γυναικών Κρήτης συμμετέχει στην αστική εταιρεία ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ που είναι ο Δικαιούχος Φορέας. Το Δίκτυο θα υλοποιήσει μέρος του έργου κατά αναλογία μαζί με τους άλλους 6 φορείς που συμμετέχουν στην ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ.

Στοιχεία τεκμηρίωσης που επισυνάπτονται για το έργο

Απόφαση Ένταξης Πράξης Α.Π. 2.8868/οικ.6.2100 5/4/2012 (ΑΔΑ: Β4ΩΦΛ-57)


 

ΕΜΠΕΙΡΊΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝΦΥΛΩΝ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Τίτλος του Έργου

Ημερίδα «Το Εθνικό Πρόγραμμα για την ουσιαστική ισότητα των φύλων 2010-2013»

Φορέας χρηματοδότησης

Επιμελητήριο Ηρακλείου- Δίκτυο Παρέμβασης Γυναικών Κρήτης

Απόφαση Έγκρισης

Επιμελητήριο Ηρακλείου, Α. Π. ΔΕ 3/ 26-01-2011

Προϋπολογισμός Έργου

3.000 €

Προϋπολογισμός Μ.Κ.Ο./Γ.Ο.

300 €

Ομάδα/-ες Στόχου

Γυναίκες επιχειρηματίες, εργαζόμενες, άνεργες 

Ημερομηνία έναρξης - λήξης

14/03/2011

Σύντομη Περιγραφή του έργου (έως 5 γραμμές)

Πραγματοποιήθηκε ημερίδα με τη συμμετοχή της Γ.Γ. Ισότητας κ. Μ. Στρατηγάκη, τηςΠροέδρου ΕΕΔΕΓΕ κ. Σ. Οικονομάκου, της Βουλευτού κ. Μ. Σκραφνάκη, της Δημάρχου Φαιστού κ. Μ. Πετρακογιώργη. Στην ημερίδα συμμετείχαν άνω των 200 ατόμων.

Σύντομη Περιγραφή του ρόλου της Μ.Κ.Ο./Γ.Ο. (έως 5 γραμμές)

Το Δίκτυο οργάνωσε και συντόνισε με επιτυχία την ημερίδα, επιλέγοντας και προσκαλώντας τις ομιλήτριες, αλλά και το περιεχόμενο των παρουσιάσεων, επιτυγχάνοντας τη μέγιστη ικανοποίηση του κοινού.

Επίσης, φρόντισε για την εστίαση και τις λοιπές ανάγκες.

Στοιχεία τεκμηρίωσης που επισυνάπτονται για το έργο

Πρόσκληση- agenda

Φωτογραφικό υλικό

Λίστα συμμετεχόντων

Δελτίο Τύπου

Μείνετε ενήμεροι μέσω:facebookemail

Το Σχέδιο Δράσης χρηματοδοτείται μέσω της πράξης 3.2.4. (Α & Β Κύκλου) "Υποστήριξη των Μ.Κ.Ο. (Γυναικείων Οργανώσεων), υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», με δικαιούχο την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού, Διαχείρισης και Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΣΥΔΕ ΥΠΕΣ)grey-bar-big

european-union  dioikitiki-metarithmisi  ypourgeio-eswterikwn2  espa