Σκοποί του Δικτύου Παρέμβασης Γυναικών είναι:

 1. Ο αγώνας για τη δημιουργία μιας κοινωνίας ισότητας και ελευθερίας, στην οποία τα δύο φύλα θα έχουν ίσες ευκαιρίες, ίσα δικαιώματα και ίσες ευθύνες
 2. Η ευαισθητοποίηση, ενδυνάμωση και δραστηριοποίηση των γυναικών με στόχο την προώθησή τους σε όλους τους τομείς της πολιτικής, οικονομικής, πολιτιστικής, πνευματικής και κοινωνικής ζωής
 3. Η διαμόρφωση κοινωνικής αντίληψης ισότητας χωρίς αποκλεισμούς, ρατσισμό και ξενοφοβία σε μια κοινωνία πολυ-πολιτισμικότητας
 4. Η πληροφόρηση και τεκμηρίωση για ζητήματα ισότητας των φύλων στην απασχόληση, επιχειρηματικότητα και την κοινωνική τους ένταξη
 5. Η διεκδίκηση στη δημιουργία ευνοϊκών κοινωνικών και πολιτικών συνθηκών με τη λειτουργία φορέων και θεσμών που υποστηρίζουν και προωθούν την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας
 6. Η ενημέρωση, εκπαίδευση και επιμόρφωση ατόμων, φορέων, ομάδων και οργανισμών σε θέματα σχετικά με την ισότητα των φύλων καθώς και η συνεργασία με άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για την προώθηση της ουσιαστικής συμμετοχής γυναικών σε όλους τους τομείς της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής ζωής
 7. Η δημιουργία θετικών δράσεων υπέρ των ανίσχυρων ομάδων γυναικών (άνεργες, μονογονείς, πρόσφυγες, ΑΜΕΑ, οικονομικές μετανάστριες κ. α) για την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού και περιθωριοποίησής τους
 8. Η ανάπτυξη αλληλεγγύης, αλληλοβοήθειας και αλληλοεκτίμησης ανάμεσα στις γυναίκες ώστε να πετύχει ο αγώνας για ίση συμμετοχή με τους άντρες σε όλους τους τομείς της κοινωνίας
 9. Ο αγώνας για θέσπιση μέτρων εκ μέρους της Πολιτείας για την άρση όλων των διακρίσεων σε βάρος των γυναικών και την ουσιαστική προστασία της μητρότητας ώστε να αποφεύγεται η περιθωριοποίηση της γυναίκας
 10. Η συνεργασία με φορείς του μαζικού κινήματος της τοπικής κοινωνίας στους χώρους δουλειάς, κατοικίας, μόρφωσης, ή όπου αλλού κρίνεται απαραίτητο για την προώθηση των στόχων και σκοπών του Σωματείου καθώς και η συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων
 11. Η συμμετοχή σε τοπικά, εθνικά και διεθνή συνέδρια, φόρα, δίκτυα και η συνεργασία με οργανώσεις και φορείς σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο
 12. Η προώθηση και υποστήριξη της νεανικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας με στόχο την εξάλειψη των διακρίσεων, ανισοτήτων και στερεοτύπων
 13. Η εκπόνηση, διαχείριση και υλοποίηση και γενικά αξιοποίηση κοινοτικών ή εθνικών προγραμμάτων στους τομείς προώθησης της γυναικείας και νεανικής επιχειρηματικότητας, επιμόρφωσης, κατάρτισης και εκπαίδευσης γυναικών, είτε αυτοτελώς είτε με τη συνεργασία άλλων φορέων
 14. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ολοκληρωμένων τοπικών προγραμμάτων και εκτέλεση έργων που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τη διαχείριση του περιβάλλοντος και στοχεύουν στην αναβάθμιση – ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και στη διατήρηση των οικολογικών ισορροπιών
Μείνετε ενήμεροι μέσω:facebookemail

Το Σχέδιο Δράσης χρηματοδοτείται μέσω της πράξης 3.2.4. (Α & Β Κύκλου) "Υποστήριξη των Μ.Κ.Ο. (Γυναικείων Οργανώσεων), υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», με δικαιούχο την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού, Διαχείρισης και Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΣΥΔΕ ΥΠΕΣ)grey-bar-big

european-union  dioikitiki-metarithmisi  ypourgeio-eswterikwn2  espa